Хүний эрүүл мэндэд нөлөөлдөг 4 том зүйлс

Хүний эрүүл мэндэд нөлөөлдөг 4 том зүйлс

Нэгдүгээрт 

Хүний бие нь 60 их наяд цэнэгийн эсээс бүрддэг байгалийн био-батерейн нөөцтэй. Бие махбодийн биологийн хүчин чадал хангалттай байвал бие нь эрүүл, хангалтгүй байвал, өвчин ирнэ, өвчтэй байхад эсийн тэнцвэрийг алдагдуулж, хэвийн био-цахилгаан гүйдэл үүсгэхгүй. Хүний биологийн урсгал дахь эмгэг өөрчлөлт нь биеийн эмгэг өөрчлөлтөөр харуулж байдаг.

Хоёрдугаарт 

Цус  :  1- Хүчилтөрөгч, шим тэжээлийг зөөвөрлөх

2- Бодисын солилцооны хогыг гадагшлуулна

Цусны урсгал нь жигд, цэвэрхэн, pH хэвийн хэмжээндээ(хэвийн хэмжээ 7.35 – 7.45, хүчил эсвэл шүлт ихдвэл муу) байгаа эсэхээс шууд эс, эд, эрхтэнд нөлөөлдөг


Гуравдугаарт 

Мэдрэлийн систем 

Хүний биеийн амьдралын үйл ажиллагааны салашгүй нэг хэсэг бол  мэдрэлийн систем, мэдрэлийн эсийн чадавхи нь тархины дохиог хэвийн дамжуулж чаддаг эсэхийг тогтоодог бөгөөд амьдралын үйл ажиллагаа хэвийн үү гэдгийг тодорхойлдог.

Дөрөвдүгээрт 

Суваг хэрдэс

Суваг хэрдэс нь жин судас, болон луо судасны нэгдмэл юм. Хүний биеийн хийн цусыг зөөвөрлөх, дотор эрхтнүүдийг холбох, дотор гадныг холбох, дээд ба доод хэсгүүдэд нэвтрэх явдал юм. Суваг хэрдэс нь яг л тор мэт бүхэл биеэр тархсан байдаг ба дотоод эрхтнүүдийг дэмжиж байдаг, суваг хэрдэсний шугамийн дагуу зуу зуун цэгүүд байдаг, эдгээр цэгүүдийг өдөөснөөр бүхэл биенд нөлөөлж болно.

  Эртний сударт “өвдөлт биеэр тараагүй бол зовиур үгүй" гэж байнга дурьддаг. Хүн үхэх нь үнэн ч өвчнүүдийг эдгээж чадвал үхэл ямар ч үндэслэлгүй зүйл юм.