Манай бүтээгдэхүүн

Монсэр ногоон цай

10,000₮

Худалдан авах

Бурам

6,000₮

Худалдан авах

Панмайпүүр цай

10,000₮

Худалдан авах

Пүүр цай

25,000₮

Худалдан авах

Бүрэн тэжээлт зоог \ жижиг\

10,000₮

Худалдан авах

Ядаргааны зоог \ жижиг\

10,000₮

Худалдан авах

Бүрэн тэжээлт зоог

25,000₮

Худалдан авах

Ядаргааны зоог

25,000₮

Худалдан авах

Хор тайлж, дотор цэвэрлэх цай

15,000₮

Худалдан авах

Хордлого тайлах цай

15,000₮

Худалдан авах

Цус шинглэх цай

15,000₮

Худалдан авах