Шинэ мэдээлэл

Мэндчилгээ

Манай сайтад морилон саатаж буй таныг талархан угтъя!

Дуслыг хураавал далай дуулсныг хураавал эрдэм болно гэдэг эртний мэргэдийн сургаалын дагуу сонсож дуулсан хэн бүхний чихэнд чимэг нэмж мэдлэг оюунд дусал болгон нэмэрлэхийн үүднээс энэхүү сайтыг санаачлан хөгжүүлж буй болно.

Миний бие үндсэн  2 ажил хийнэ.

  1. Үй түмэн эмч нартай нэгэн адил ирсэн хандсан хүмүүсээ өөрийн хэмжээнд хариуцлагатайгаар эмчлэн оношилж шаардлагатай хүмүүст зан мөрийг нь зааж хэлж өгнө.
  2. Нөгөө нь өвчингүй явах боломж эрүүл идэвхтэй явах ухааныг судлах ажил болно.

Иймд эмчээр 30 гаруй жил ажиллах явцдаа ялангуяа сүүлийн 10 гаруй жил эрүүл амьдрах ухааныг судлах явцдаа олж мэдсэн сонсож дуулсан зүйлээ дүгнэн цэгнэж эрүүл мэнд болон хүмүүст нэн хэрэгтэй зүйлсээ эмхтгэн сийрүүлж видео бичлэг болгон олон түмэндээ хүргэж байгаа энэ болно. 

 

АУ-ны Доктор Б.Намтай

Эрүүл мэндийн цуврал ном

Эрүүл амьдрах ухаан дундрашгүй

Эрүүл амьдрах ухаан 3

Эрүүл амьдрах ухаан 1

Эрүүл амьдрах ухаан 2

Таван ухаан

Зонхилон тохиолдох өвчин

Таван эрдэнэ хүнс

Ядаргааны зоог

25,000₮

Худалдан авах

Хор тайлж, дото…

15,000₮

Худалдан авах

Бүрэн тэжээлт з…

10,000₮

Худалдан авах

Ядаргааны зоог …

10,000₮

Худалдан авах

Бурам

6,000₮

Худалдан авах

Цус шинглэх цай

15,000₮

Худалдан авах

Монсэр ногоон ц…

10,000₮

Худалдан авах

Панмайпүүр цай

10,000₮

Худалдан авах

Зөвлөгөө